Công ty Cao su Màu khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH May mặc – Da Nhựa Hừng Sáng thanh tóan nợ theo hợp đồng gia công

Đăng lúc: Thứ tư - 18/03/2015 09:04 - Người đăng bài viết: Admin
Luật sư Bến Tre

Luật sư Bến Tre

Loại bản án :Sơ thẩm Cơ quan ban hành :Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngày ra bản án :22/8/2007
Căn cứ vào chứng cứ do nguyên đơn xuất trình là Bảng đối chiếu công nợ giữa các bên và sự xác nhận của bị đơn tại Bảng đề nghị  cũng như lời trình bày của đại diện nguyên đơn tại phiên tòa, đã có đủ cơ sở để xác định Cty Hừng Sáng hiện còn nợ Cty Cao su màu số tiền phát sinh từ các hợp đồng gia công, mua bán và mua hộ hàng hóa giữa các bên là 402.874.890 đồng. Khỏan nợ này đã quá hạn thanh tóan. Do đó, yêu cầu nói trên của nguyên đơn là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật (tại các điều 63, 70, 71, 128 và 223 Luật thương mại năm 1997), cần được chấp nhận.

Bản án số : 1494/2007/KDTM-ST Ngày : 22/8/2007

V/v Tranh chấp hợp đồng gia công  và mua bán hàng hóa

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2007, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 516/2006/TLST-KDTM ngày 01 tháng 8 năm 2006 về tranh chấp hợp đồng gia công và mua bán hàng hóa theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1529/2007/QĐST-KDTM ngày 16 tháng 8 năm 2007 giữa các đương sự:

 

Nguyên đơn : CÔNG TY CAO SU MÀU

Địa chỉ : Tỉnh lộ 16, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đại diện : Oâng Trần Dục Dân, GUQ số 73/CSM-KT ngày 06/8/2007

(Có mặt)

Bị đơn : CÔNG TY TNHH MAY MẶC DA NHỰA HỪNG SÁNG

Địa chỉ : 155 A Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, TPHCM

(Vắng mặt)

 

NHẬN THẤY

Nguyên đơn trình bày :

Theo Biên bản đối chiếu ngày 30/11/2004, Công ty TNHH May mặc – Da Nhựa Hừng Sáng còn nợ Công ty Cao su Màu số tiền là 406.874.890 đồng. Đây là các khỏan nợ phát sinh từ các hợp đồng gia công, mua bán và mua hộ hàng hóa giữa hai bên. Đến tháng 3/2005, Cty Hừng Sáng chỉ trả được 4.000.000 đồng, còn nợ lại 402.874.890 đồng cho đến nay, dù Cty Cao su Màu đã nhiều lần có văn bản yêu cầu thanh tóan nợ.

Do đó, Cty Cao su Màu khởi kiện yêu cầu Cty Hừng Sáng phải thanh tóan hết số nợ nói trên.

 

Bị đơn trình bày :

Xác nhận số tiền còn nợ nói trên (bằng văn bản số 01/HS07 ngày 21/01/2007 gửi Tòa án) nhưng đề nghị Cty Cao su Màu tính lại giá hàng xuất khẩu của Cty Hừng Sáng trước đây (dùng để cấn trừ nợ) theo giá ghi trên hóa đơn để giảm bớt nợ cho Cty Hừng Sáng.

 

Tòa án đã triệu tập hòa giải nhiều lần nhưng Cty Hừng Sáng không có mặt nên không tiến hành hòa giải đượcDo đó, Tòa án đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

 

Tại phiên tòa hôm nay :

Nguyên đơn : Yêu cầu Cty Hừng Sáng phải thanh tóan hết số tiền còn nợ 402.874.890 đồng trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án (Không yêu cầu trả tiền lãi chậm trả).

 

 

XÉT THẤY

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào lời trình bày của đại diện nguyên đơn tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định :

1. Về thẩm quyền giải quyết vụ án :

Đây là tranh chấp về kinh doanh, thương mại (hợp đồng gia công, mua bán hàng hóa) giữa các tổ chức có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận, bị đơn có trụ sở tại TPHCM. Vì vậy, căn cứ vào khỏan 3 Điều 317 Luật thương mại năm 2005, điểm a khoản 1, khỏan 4 Điều 29, Điều 34, khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân TPHCM theo thủ tục tố tụng dân sự.

 

2. Về thời hiệu khởi kiện :

Ngày 30/11/2004, Cty Hừng Sáng ký biên bản xác nhận nợ. Ngày 17/02/2006, Cty Cao su Màu nộp đơn khởi kiện đến Tòa án.

Căn cứ vào điểm a, khoản 3, Điều 159, Điều 160 của Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 162 của Bộ luật dân sự năm 2005, nguyên đơn đã làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án trong thời hạn quy định, do đó, cần được chấp nhận thụ lý để giải quyết.

 

3. Về sự vắng mặt của bị đơn :

Do bị đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ ba mà vẫn vắng mặt (tại các phiên tòa ngày 18 tháng 7; ngày 06 và ngày 22 tháng 8 năm 2007), nên căn cứ theo quy định tại khỏan 2 Điều 200 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn.

 

4. Về nội dung tranh chấp :

Xét yêu cầu của nguyên đơn đòi Cty Hừng Sáng phải thanh toán số tiền còn nợ 402.874.890 đồng trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án:

Căn cứ vào chứng cứ do nguyên đơn xuất trình là Bảng đối chiếu công nợ lập ngày 30/11/2004 giữa các bên và sự xác nhận của bị đơn tại Bảng đề nghị số 01/HS07 ngày 21/01/2007 cũng như lời trình bày của đại diện nguyên đơn tại phiên tòa hôm nay, đã có đủ cơ sở để xác định Cty Hừng Sáng hiện còn nợ Cty Cao su màu số tiền phát sinh từ các hợp đồng gia công, mua bán và mua hộ hàng hóa giữa các bên là 402.874.890 đồng. Khỏan nợ này đã quá hạn thanh tóan. Do đó, yêu cầu nói trên của nguyên đơn là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật (tại các điều 63, 70, 71, 128 và 223 Luật thương mại năm 1997), cần được chấp nhận.

Ý kiến đề nghị giảm bớt nợ của bị đơn tại Bảng đề nghị số 01/HS07 ngày 21/01/2007 không có căn cứ nên không thể chấp nhận được.

 

5. Về án phí:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự và các điều 15, 18 và 19 Nghị định số 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí Tòa án :

- Cty Hừng Sáng phải chịu án phí sơ thẩm trên số tiền phải trả cho Cty Cao su Màu.

- Cty Cao su Màu không phải chịu án phí nên được nhận lại toàn bộ số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

 

Vì các lẽ trên,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Aùp dụng các điều 63, 70, 71, 128 và 223 Luật thương mại năm 1997;

 

1.Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc Công ty TNHH May mặc Da Nhựa Hừng Sángphải có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Cao Su Màu số tiền còn nợ theo Bảng đối chiếu công nợ ngày 30/11/2004 là 402.874.890 đ (bốn trăm lẻ hai triệu tám trăm bảy mươi bốn ngàn tám trăm chín mươi đồng) trong thời hạn 6 (sáu) tháng kể từ ngày có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

 

2. Về án phí :

Công ty TNHH May mặc Da Nhựa Hừng Sáng phải chịu án phí sơ thẩm là 15.086.000 đ(mười lăm triệu không trăm tám mươi sáu ngànđồng).

Công ty Cao Su Màu không phải chịu án phí nên được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp7.543.123 đồng (theo Biên lai thu tiền số 002623 ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Thi hành án dân sự TPHCM).

 

3. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của Công ty Cao Su Màu, nếu Công ty TNHH May mặc Da Nhựa Hừng Sáng không chịu thanh toán số tiền nói trên thì còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước qui định tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

 

4. Các đương sự được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn:

- 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đối với đương sự có mặt.

- 15 ngày kể từ ngày tống đạt bản án, đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa./.

lắp đặt camera
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Văn phòng Luật sư BT

   Văn phòng luật sư BT được hình thành và phát triển bởi đội ngũ luật sư và chuyên viên năng động, có tinh thần trách nhiệm cao và tận tâm với công việc. Chúng tôi tự hào với 4 luật sư hoạt động chuyên trong các lĩnh vực sau: - Luật sư Trần Hữu Kiển – Trưởng Văn phòng – chuyên tư vấn...

DANH MỤC

LUẬT SƯ TƯ VẤN

CHI NHÁNH BẾN TRE

 
ĐT Luật sư Kiển: 0918884995


CHI NHÁNH HÒA BÌNH

ĐT Luật sư Hoàng Yến: 
0966337968

ĐT Luật sư Kiển: 0918884995


CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

ĐT Luật sư Hưởng: 0918001949

 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 55
  • Hôm nay: 3015
  • Tháng hiện tại: 45051
  • Tổng lượt truy cập: 1134514
văn phòng luật sư | du lịch Bến Tre | thiết bị pccc | du lịch làng quê | đấu giá Bến Tre | khách sạn Phú Quốc | vách ngăn di động | vách ngăn vệ sinh

Văn Phòng Luật Sư BT

- Trụ sở: Số 49  An Định 1, An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến Tre; Điện thoại: 0918884995 - Luật sư Kiển
- Chi nhánh An Sương: số 133 đường ĐHT 05, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)35075669; 0966337968 - Luật sư Hoàng Yến; Fax: (08)39738867; 0918884995 - Luật sư Kiển
- Chi nhánh Bình Dương: 1A/44 khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (065)06514579; 0918001949 - Luật sư Hưởng.
- Chi nhánh Bến Tre: 105A, đường Đồng Văn Cống, ấp Bình Thành, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (Đối diện Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre). Điện thoại: (075)3701357; 0918.884.995 - Luật sư Kiển; Fax: (075)3511143

Du lich sinh thai mien tay Rao vat Ben Tre Nha dat Ben Tre Nong nghiep do thi ben tre